Groene Offerte

Onder de naam groene offerte kunnen we samen met u de mogelijkheden onderzoeken tot een zo optimaal mogelijke duurzame invulling van uw projecten. Naast het aanbieden van een traditionele offerte voor uw project, kunnen we u een groene offerte aanbieden. In het kader van klimaatadaptie kunt u denken aan een breed scala aan oplossingen op het gebied van hergebruik, water, droogte, warmte en verwerken van materialen die CO-2 op kunnen nemen.

Hierbij kunt u denken aan hergebruik van vrijkomende materialen, afkoppelen en berging en infiltratie van hemelwater, duurzaam inkopen van nieuwe materialen en klimaat bestendig ontwerpen en realiseren van projecten.

Graag gaan we met u in gesprek over dit onderwerp wanneer u hierin geïnteresseerd bent. Heeft u vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Schuiven naar boven