Aanleg persleidingen en bufferriolering Recreatiepark De Tolplas Wierden

De riolering van Recreatiepark De Tolplas was aangesloten op een helofytenfilter. Deze manier van afvalwater lozen, werd door de overheid niet langer toegestaan. Een aansluiting voor het lozen van afvalwater vanaf het park op het gemeentelijk rioleringsstelsel werd vereist.

Hiervoor hebben we vanaf het park 950m1 HDPE-leiding aangelegd en deze aangesloten op het rioleringsstelsel van gemeente Wierden. In deze persleiding hebben we een afsluiter gemonteerd.

Gezien de omvang van het park en de hoeveelheid afvalwater die bij een behoorlijke bezetting op het park geloosd zou kunnen worden, was een extra voorziening noodzakelijk. Deze voorziening hebben we aangelegd in de vorm van een bufferriolering met een totale inhoud van 25m3. Door op het park gebruik te maken van deze bufferriolering, kan het afvalwater via een bloktijdvoorziening gedoseerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel afvoeren en raakt dit stelsel niet overbelast. Om dit te kunnen monitoren hebben we een put met een flow meter aangebracht.

Daarnaast hebben we in verband met nieuwe ontwikkelingen op het park, een nieuwe pomp put geplaatst en totaal 400m1 HDPE-leiding aangelegd.

Schuiven naar boven