Deelreparaties Schelfhorst Almelo

Vanuit onze samenwerking Riool-totaalreparatie hebben wij met onze partner Induron B.V. van gemeente Almelo, het bestek deelreparaties Schelfhorst Almelo aangenomen.

Binnen dit project hebben wij diverse reparatiewerkzaamheden aan de riolering in de wijk Schelfhorst in Almelo uitgevoerd:
repareren en injecteren van scheuren in buizen en putten;

  • aanbrengen hoedliners;
  • aanbrengen van deelliners;
  • repareren van rioleringen en inlaten van buitenaf;
  • vervangen van kolken, putten en huis- en kolk aansluitingen;
  • verzorgen van bijkomende werkzaamheden waaronder het zagen en afvoeren van asfalt en het verzorgen van rijplaten;
  • verzorgen van alle communicatie met de omgeving zowel mondeling als schriftelijk.

Wij hebben de werkzaamheden in nauw overleg uitgevoerd met de gemeente Almelo. Hierbij hebben wij in iedere situatie geadviseerd over de meest geschikte wijze van repareren. Samen met de gemeente Almelo hebben we telkens op deze manier de beste technische oplossing gevonden en daarbij de juiste kosten-baten afweging gemaakt.

Schuiven naar boven