Drukriolering Geskesdijk e.o. Rijssen

Aan de zuidwest kant van Rijssen waren een aantal problemen aan de orde in het bestaande drukrioleringsstelsel. Er was o.a. sprake van verstoppingen in het stelsel door te lage snelheid in de leidingen. Daarnaast was er sprake van stankoverlast bij twee lozingspunten veroorzaakt door vorming van H2S-gas. Om deze problemen op te lossen is het bestaande drukrioleringsstelsel in een hydraulisch model gezet en doorgerekend. Op basis hiervan zijn een aantal mogelijke varianten beoordeeld en onderling vergeleken.

Uiteindelijk hebben we vanaf een bestaand rioolgemaal in een nieuw tracé 2500m1 HDPE-leiding in een kleinere diameter gelegd en het bestaande drukrioleringsstelsel hierop aangesloten. Hierdoor hebben we de snelheid in het drukrioleringsstelsel iets verhoogd. Daarnaast hebben we op diverse plaatsen in het stelsel de stroomrichting van de drukriolering aangepast. Ook hebben we een elektra kabel aangebracht om er in de toekomst een beluchter op aan te kunnen sluiten.

De twee lozingspunten hebben we afgekoppeld zodat er geen drukriolering meer loost op het vrij vervalstelsel. Hiermee hebben we de stankoverlast door H2S-gas verholpen.

Tevens hebben we een deel van het oude drukrioleringsstelsel geruimd en afgevoerd.

We hebben diverse bijkomende werkzaamheden uitgevoerd en gecoördineerd. Een deel van de werkzaamheden hebben we onder saneringscondities uitgevoerd en een deel van de werkzaamheden zijn in overleg met Tennet en het Waterschap Vechtstromen gerealiseerd.

Schuiven naar boven