Ontwerp en Aanleg Parkeerterrein Hibbertsstraat Haaksbergen

Aan de Hibbertsstraat in Haaksbergen was al jaren sprake van wild parkeren op een braakliggend terrein. Gemeente Haaksbergen heeft ons gevraagd met een voorstel te komen dit probleem op te lossen. Hiervoor hebben we de bestaande situatie digitaal ingemeten en op basis hiervan een ontwerp opgesteld.

Om het parkeren zo optimaal mogelijk te reguleren, hebben we in het ontwerp een combinatie gemaakt van haaks- en langsparkeren. Dit op basis van principe details van gemeente Haaksbergen. Daarnaast hebben we om aan de eis voor het bergen van regenwater te voldoen, een IT-riolering met straatkolken ontworpen. Vanuit een voorlopig ontwerp zijn we samen met gemeente Haaksbergen tot een definitief ontwerp gekomen. Na afstemming met nutsbedrijven en het tijdig informeren van diverse stakeholders, zijn we met de uitvoering begonnen. De werkzaamheden hebben we naar tevredenheid en binnen de planning gerealiseerd.

Schuiven naar boven